นั่งช้าง

นั่งช้าง กิจกรรมในวันพักผ่อน แบบสบายสบาย ละเีมียดละไม ชมพฤกษานานาพรรณ โคลงเคลงและโยกเยก ในจังหวะของช้าง นั่งแล้วได้อะไร เพื่อให้ทั้งคนและช้างมีงานทำ หรือเพื่อความสนุกสนาน

ที่มาของชื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น มาจากร่องน้ำฝึกสอนช้างนี่เอง ภาษาเหนือออกเสียง "ร" เป็น "ฮ" ปัจจุบันงดการเรียนการสอนช้างไปแล้ว เพราะศึกสงครามไม่ได้ใช้ช้าง และงานชักลากไม้็ก็ไม่มี ช้างจึงตกงาน (ดีกว่าตกมัน) ต้องอยู่กันแบบพอเพียงตามสมัยนิยม จึงได้ฝึกฝนสำหรับรองรับการท่องเที่ยว เพื่อเลี้ยงชีพทั้งควาญทั้งช้าง

อัตราต่าบริการ ช้าง 1 เชือก ค่าบริการโดยประมาณ 600 บาท นั่งได้ 2 คน (เด็กเล็กนั่งเสริมได้) ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. [โปรดตรวจสอบราคาอีกครั้ง]

ช่วงเวลาที่เหมาะสม ยามเช้า ดูจะเป็นช่วงเวลาที่ราบรื่น บรรยากาศแจ่มใส ผ่อนคลาย ไม่เร่งรีบ ซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมก็สามารถท่องเที่ยวที่อื่นได้ต่อเนื่อง ส่วนในตอนบ่ายนั้น โดยมากจะปล่อยช้างพักผ่อนและหากินอิสระ

แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีปางช้างลงเหลือเพียงแห่งเดียว คือ ปางช้างบ้านห้วยต่อ อยู่ระหว่างทางไปกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า จากตัวเมืองข้ามแม่น้ำปายไปทางพระตำหนักท่าโป่งแดง แล้วลัดเลาะไปตามถนนลาดยางเล็ก ๆ ประมาณ 20 นาที บริการทัวร์นั่งช้างสอบถามได้ที่ ทัวร์เมิงไต 053 611 979

อ.ปาย มีปางช้างเล็ก ๆ อยู่ 3 - 4 แห่ง ทั้งหมดอยู่ถนนสายใน จากวัดพระธาตุแม่เย็นไปทางโป่งน้ำร้อนท่าปาย บริการทัวร์นั่งช้างสอบถามได้ที่ ปายแอดเวนเจอร์ 053 699 385