ล่องแก่งน้ำปาย

ล่องแก่งน้ำปาย กิจกรรมที่ท้ายทาย สนุกสนาน ตื่นเต้นไปกับสายน้ำ และธรรมชาติบริสุทธิ์ ตลอดระยะทาง 45 ก.ม. กระโดดหน้าผาวัดใจ พอกโคลนธรรมชาติ และผืนป่าสักที่สมบูรณ์ที่สุดผืนสุดท้ายในโลก

เส้นทาง มีโปรแกรมล่องแก่ง 2 เส้นทาง คือ

1. ระยะทาง 70 กม. เริ่มจาก บ้านแพมบก อ.ปาย สิ้นสุดที่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน [ช่วงเวลาที่เหมาะกับกิจกรรม เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม]

2. ระยะทาง 45 กม. เริ่มจาก บ้านน้ำของ อ.ปางมะผ้า สิ้นสุด อ.เมือง แม่ฮ่องสอน โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน หรือ 1 วัน [ช่วงเวลาที่เหมาะกับกิจกรรม เดือนกรกฎาคม - กุมภาพันธ์]

โดยมากนิยม เส้นทางที่ 2 ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาล่องแก่งน้อยกว่า สามารถผสมผสานโปรแกรมท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ตลอดทริปการเดินทาง

อัตราค่าบริการ โดยประมาณ 1500 - 2000 บาท/คน [โปรดตรวจสอบราคาอีกครั้ง]

บริษัททัวร์ ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมนี้โดยตรง 3 - 4 แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งกิจการอยู่ที่ อ.ปาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปายแอดเวนเจอร์ 053 699 385 และแม่ฮ่องสอนติดต่อได้ที่ ทัวร์เมิงไต 053 611 979