เดินป่า

แม่ฮ่องสอน มีชื่อเสียงด้านกิจกรรมการเดินป่า เป็นที่รู้จักและนิยมของชาวต่างชาติ เส้นทางเดินป่ามีหลายระดับ ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 1 วันเป็นต้นไป และเป็นกิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด้วยสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และสภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขา 95% ประกอบกับการดำเนินวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ติดอันดับ Top 10 ของนักเดินทาง และในหลายครั้งเป็นพื้นที่ฝึกฝน เริ่มต้นการเดินป่า หรือปรับสภาพร่างกาย เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปผจญภัยในเทือกเขาหิมาลัย และจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ต่อไป

แนะนำเส้นทาง สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินป่า แนะนำให้ทดลองและเริ่มต้นที่ น้ำตกแม่สะกึด ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลัง เฟิร์น ริมธาร รีสอร์ท เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีความยากระดับ 1 ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง

เส้นทางแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ชุมชนของชาวกระเหรี่ยง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านน้ำฮู บ้านห้วยฮี้ บ้านห้วยกุ้ง และบ้านห้วยตองก๊อ สภาพเส้นทางเป็นภูเขาสูงชัน มีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจ คือ ดอยปุย น้ำตก กล้วยไม้ และวิถีชีวิต บ้านพักแบบโฮมเสตย์ (100%)

เส้นทางปางมะผ้า ประกอบด้วยพื้นที่ของ 2 ชุมชน คือ ชาวลาหู่ (มูเซอดำ)บ้านจ่าโบ และชาวไทใหญ่ (ไต) บ้านแม่ละนะ สภาพเส้นทางเป็นภูเขาไม่มากนัก สลับกับพื้นที่เกษตรกรรมที่สูง และนาข้าว มีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจคล้ายกัน คือ ถ้ำ และโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต บ้านพักแบบโฮมเสตย์ (100%)

การเตรียมตัว ควรมีการวางแผนมาล่วงหน้า หาข้อมูลและศึกษาเส้นทางที่สนใจ หรือติดต่อบริษัททัวร์ที่ชำนาญพื้นที่ เตรียมร่างกายและสัมภาระส่วนตัวให้พร้อม

ช่วงเวลาที่เหมาะสม ฤดูกาลที่สามารถทำกิจกรรมเดินป่าแตกต่างกันออกไป เช่น เดือนมิถุนายน - กันยายน ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เป็นป่าฝนชุ่มฉ่ำ ธรรมชาติเขียวขจี ชุมชนมีชีวิตชีวา นาข้าวอิ่มเอม พืชพรรณและอาหารสมบูรณ์หาได้สะดวก ส่วนเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นป่าหน้าหนาว ใบไม้เปลี่ยนสี อากาศเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส ทิวทัศน์สวยงาม

สามารถติดต่อไกด์ ที่มีความรู้ ทักษะดี และโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทัวร์เมิงไต 053 611 979 และ สถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน 053 948 286 - 7