ดอยปุย

ยอดดอยที่สูงที่สุดในแม่ฮ่องสอน บนเทือกเขาถนนธงชัย มีความสูงระดับ 1,722 เมตร สภาพบนยอดดอย เป็นเนินเขาและทุ่งหญ้า สามารถมองทิวทัศน์ได้โดยรอบ 360 ํ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทะเลหมอกอันยิ่งใหญ่ตระการตา ทะเลภูเขาที่จรดขอบฟ้า และแสงดาวแห่งราตรี

หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านห้วยฮี้ เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การอนุกรักษ์และการจัดการทรัพยากรโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเดินทาง จากแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทาง 108 ออกจากตัวเมืองมาทางทิศใต้ ประมาณ 5 กม. ถึงทางแยกถนน รพช. บ.แม่สะกึด - บ.ห้วยตอง เลี้ยวซ้ายและตรงไป ผ่าน เฟิร์น ริมธาร รีสอร์ท จนถึงด่านป่าไม้แม่สะกึด จากนี้สภาพถนนจะเป็นถนนลูกรัง ขึ้นดอยสูงชัน ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องมีทักษะความชำนาญเป็นอย่างดี ผ่านจุดชมวิวดอยสันฟ้า

จากนั้นจะเป็นทางลงลาดชันจนถึงด่านตรวจป่าไม้ถ้ำน้ำฮู ตะลุยลูกรังและทางสูงชันอีกพักใหญ่ จะเข้าเขตหมู่บ้านห้วยฮี้ รวมระยะทางประมาณ 40 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. [หมายเหตุ: เส้นทางนี้เฉพาะรถปิคอัพเท่านั้น และช่วงฤดูฝนต้องใช้รถ 4Fwd] เมื่อถึงหมู่บ้านห้วยฮี้ติดต่อกับชุมชน ทีมงานนำทาง และเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นเดินเท้าจากหมู่บ้านได้ 2 ทาง คือ

1. เริ่มจากดอยส่าจู ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควร ทางเดินเท้าเป็นทางสูงชันช่วงแรก แต่มีระยะทางสั้นที่สุด มีจุดนั่งพักที่ชาวบ้านจัดเตรียมไว้เป็นระยะ สภาพป่าไม้เป็นป่าโปร่งผลัดใบ ระยะเวลาเดิน 2 ชั่วโมง

2. เริ่มจากหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้าน ทางเดินเท้าเป็นทางสูงชันป็นบางช่วง ระยะทางไกลกว่าเส้นทางแรก มีจุดนั่งพักที่ชาวบ้านจัดเตรียมไว้เป็นระยะ สภาพป่าหลากหลายประเภท ระยะเวลาเดิน 3 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณประมวล [ผู้ประสานงานชุมชนบ้านห้วยฮี้] 080 678 4623 สำหรับโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านห้วยฮี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณต [ผู้ประสานงานเครือข่าย ท่องเที่ยวโดยชุมชน] 081 289 0128 ทัวร์เมิงไต 053 611 979 และ สถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน 053 948 286 - 7

*