บ้านไม้โบราณ

แม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนชาวไทใหญ่เล็ก ๆ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ในสมัยอังกฤษเข้าปกครองพม่า ได้เข้ามาทำสัมปทานป่าไม้ในพื้นที่นี้ บ้านเรือนจึงก่อสร้างด้วยไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ปัจจุบันหลงเหลือร่องรอยในอดีตอยู่เพียงไม่กี่หลัง และกล่าวกันว่าเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงของแม่ฮ่องสอน

สภาพบ้านเรือนบ่งบอกให้เห็นอารยธรรม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ละมุนละไม มีศิลปะในการดำรงชีวิต ลวดลายไม้ฉลุโบราณที่หาชมได้ยาก และช่างไม้ฝีมือดี ๆ ที่นับวันแต่จะร่วงโรยไป บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็็นของคหบดีในยุคสมัยนั้น ตั้งอยู่ในย่านการค้าปัจจุบันคือ ถ.สิงหนาทบำรุง ซึ่งแต่ละหลังมีอายุไม่ต่ำกว่า 60 - 80 และ 100 ปี สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น บำรุงรักษากันเป็นอย่างดี

บ้านโบราณที่เก่าแก่ที่สุด อายุ 120 ปี ของ อ.วัฒนา กวีวัฒน์ ทายาทรุ่นที่ 4 ตกแต่งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภายในตัวบ้านมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตตกแต่งไว้ สร้างในสมัย ร.5 พ.ศ. 2429 ด้วยไม้สักทั้งหลังแบบโบราณของพม่าผสมไทใหญ่ สมัยสงครามโลกเคยเป็นที่พักของนายทหารญี่ปุ่น ส่วนบ้านเลขที่ 1 คือ สนง.ตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบันนั่นเอง ยังคงรักษาสภาพดี

สามารถสัมผัสกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีมนต์ขลัง จินตภาพในอดีตกาลได้ ถ่ายรูปและสะสมภาพเหล่านี้ไว้เป็นอนุสรณ์ ส่งเสริมให้อนุรักษ์เสน่ห์ของเมืองไว้ ในวันนี้ยังพอที่จะฟื้นฟูกันได้ หากทุ่มเทกันอย่างจริงจัง เราคงไม่ต้องบินไปไกลถึงหลวงพระบาง

การเดินทาง บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณ ถ.สิงหานาทบำรุง จากสี่แยกไฟแดง ตรงไปทาง รพ.ศรีสังวาลย์ เรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง และกระจัดกระจายรอบ ๆ ตลาด สำหรับบ้านโบราณอายุ 120 ปี เมื่อถึงสำนักงานตำรวจท่องเที่ยว เลี้ยวซ้ายก็เห็นอยู่ทางด้านขวามือ

*