วัดหัวเวียง

ปราสาทวิหารไม้สัก สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สวยงาม ภายในประดิษฐานพระเจ้าพลาละแข่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องหรือแต่งองค์ที่งดงามที่สุด หล่อแบบจำลองจาก พระมหามุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์์จากเมืองมัณฑเลย์ และอาคารไม้เก่าแก่อายุกว่า 60 ปี ที่พยายามอนุรักษ์ไว้ เดิมเป็นกุฎิเจ้าอากาสที่ี ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ใช้เทคนิคสมัยใหม่เคลื่อนย้ายทั้งหลังมาตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของตัววัด

การเดินทาง สามารถเข้าสู่ตัววัดได้ 2 ทาง คือ ทางด้าน ถ.สิงหนาทบำรุง ซึ่งมองเห็นประตูวัดได้จากบริเวณสี่แยกไฟแดง เป็นทางเดินเข้าวัด ส่วนรถยนต์ต้องเข้าจากสามแยก ธ.ทหารไทย แล้วเลี้ยวไปถนนเรีียบรันเวย์สนามบิน เลี้ยวขวาเข้าวัดอีกครั้งหนึ่ง จอดรถได้สะดวกสบาย

*