ถ้ำแก้วโกมล

เดิมอยู่ในพื้นที่เขตสัมปทานบัตร เหมืองแร่ฟลูออไรด์ แต่เนื่องจากผลการสำรวจปริมาณแร่ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ต่อมากรมทรัพยากรธรณี็ส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้ พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามลำดับ ส่วนมากเราเรียกกันว่า ถ้ำแม่ลาน้อย สภาพภายในเป็นผลึกแร่แคลไซค์ขาวใส มีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ เช่น เกล็ดน้ำแข็ง ดอกไม้ ดอกกระหล่ำ เป็นต้น

การเที่ยวชมถ้ำ ทางวนอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่พาเที่ยวชม พร้อมการบรรยายประกอบ แบ่งเป็นกลุ่มและรอบ ๆ ละไม่เกิน 20 คน เนื่องจากสภาพภายในถ้ำแคบ อากาศน้อย ค่อนข้างร้อน และต้องเดินลงไปตามบันไดลึกประมาณ 50 ม. แบ่งเป็น 5 ชั้น ตามลักษณะรูปร่างของผลึกแคลไซค์ และใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 20 นาที

ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระใด ๆ ทุกชนิดเข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำ และห้ามสัมผัสผลึกแคลไซค์โดยเด็ดขาด ระหว่างรอคิวเพื่อเข้าชม หรือก่อนเข้าชมถ้ำ แนะนำให้็ถ่ายรูปบริเวณหน้าถ้ำให้เรียบร้อยก่อน เพราะเมื่อคุณกลับออกมา จะมีสภาพหน้าตาจะยับเยินทุกคน

ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ กรุณาปรับเปลี่ยนโปรแกรมเดินทาง และเผื่อเวลารอเที่ยวชมถ้ำนี้ไว้อย่างน้อย 2 ชม.

โดยทั่วไปไม่นิยมวิ่งตรงจากแม่ฮ่องสอน 3 ชม. หรือจาก อ.ปาย 6 ชม. เพื่อมาเที่ยวถ้ำนี้เพียงแห่งเดียว ส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวระหว่างทาง เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ในวันแรกหรือวันเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ ค่าํค่าชม และค่ารถคิว คนละ 40 บาท

การเดินทาง จากแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทาง 108 สายแม่สะเรียง จนถึง อ.แม่ลาน้อย รวมระยะทางประมาณ 145 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 4 กม. จนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

หากเดินทางมาจากด้าน อ.แม่สะเรียง เริ่มจากเส้นทาง 108 ทางไปแม่ฮ่องสอนประมาณ 40 กม. ถึง อ.แม่ลาน้อย เลี้ยวขวาไปอีก 4 กม. จนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

* จากปากทาง อ.แม่ลาน้อย จนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ระยะทาง 4 กม. เป็นถนนคอนกรีตไม่กว้างนักแต่รถสามารถสวนกันได้ ซึ่งเป็นทางร่วมสัญจรกับชุมชน กรุณาระมัดระวังและโปรดขับช้า ๆ

*