วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดสำคัญแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอน มีวิหารแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่ที่งดงาม และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยรอบบริเวณ ประกอบด้วยเจดีย์ 2 องค์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ และสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้สวยงามทุกฤดูกาล

การเดินทาง วัดตั้งอยู่บนเนินเขา ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง เริ่มจากปั้มน้ำมัน ปตท. ตรงไปทางอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ขึ้นเนินเล็กน้อยผ่านสนามกีฬา แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอีก 2 กิโลเมตร [ระหว่างทางโปรดระวังจะต้องเลี้ยวขวาหักศอก]

ก่อนถึงตัววัด จะมีทางแยกขวามือเข้าที่จอดรถด้านล่าง หากการจราจรไม่หนาแน่น ก็สามารถนำรถขึ้นที่ตัววัด แล้วอ้อมไปจอดด้านหลังร้านขายของที่ระลึก

หรือเดินตามทางขึ้นบันได อีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับท่านที่พักในเมืองหรือมีศรัทธาแรงกล้า ให้ใช้ทางเดินขึ้นบันไดที่ีซุ้มประตูวัดพระธาตุดอยกองมู ติดกับวัดม่วยต่อ แนะนำช่วงเช้า ๆ อากาศแจ่มใส ได้แสงแดดอ่อน ๆ หรือตอนเย็นได้ก็ร่มเงา ถือเป็นการออกกำลังกาย

*