ปางอุ๋ง [รวมไทย]

ในอดีตเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น และกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ต่อมาพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำ และปลูกป่าทดแทน ในโครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 ธรรมชาติได้ตอบแทน และนำมาซึ่งความร่มรื่น จนกลายเป็นสถานที่ที่สวยงาม เหมาะกับการพักผ่อน สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

สถานที่ท่องเที่ยวนี้เป็นที่รู้จัก แพร่หลายได้เร็วกว่าไวรัส ซึ่งโด่งดังและแจ้งเกิดในยุคดิจิตอล และผลกระทบนำมาซึ่งความวุ่นวายต่าง ๆ นานาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

ที่พัก พื้นที่พักแรมบางออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ติดต่อโดยตรง ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน 053 - 611244 ซึ่งจะรับจองที่พัก แบบเกสท์เฮ้าส์ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 250 - 1000 บาท เต้นท์ 200 บาท และเกสท์เฮ้าส์ของชาวบ้าน ในหมู่บ้านรวมไทยบางส่วน ราคา 300 - 1000 บาท

2. ติดต่อกับ ลุงปาละ 053 692144 , 084 370 1540 , 089 325 7070 เป็นเกทส์เฮ้าสในส่วนของตนเอง และรับจองให้ชาวบ้านใกล้เคียงบางส่วน

3. สำหรับบ้านพัก [บ้านดิน] และลานกางเต้นท์ ในพื้นที่ของโครงการตามพระราชดำริปางตอง 2 [ปางอุ๋ง] ติดต่อได้ที่ สนง.บริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 053 681 323

การเดินทาง จากแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทางไปน้ำตกผาเสื่อและพระตำหนักปางตอง สภาพถนนลาดยางแต่สูงชันมาก โค้งหักศอกและทางแคบ ระยะทางประมาณ 35 กม. จนถึงบ้านนาป่าแปก เลี้ยวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตอีก 7 กม. ผ่านบ้านห้วยมะเขือส้ม ทางแคบและจะแคบลงมาก ๆ ในช่วงสุดท้ายก่อนถึงปางอุ๋ง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ

หากมาจาก อ.ปาย ใช้เส้นทาง 1095 มาทางแม่ฮ่องสอน จนถึงถ้ำปลา เลยมาอีก 1 กม. เลี้ยวขวาเข้าทางลัดไปบ้านหมอกจำแป๋ บรรจบเส้นทางไปน้ำตกผาเสื่อและพระตำหนักปางตอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 - 4 ชม.

ยังคงเป็นปัญหาสำหรับด้านการจัดการจราจร เข้า-ออก พื้นที่โครงการฯ การรับจองที่พัก และความสะอาดของสถานที่ ในช่วงฤดูท่องเที่ยว กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่โครงการฯ กับที่พักที่ท่านได้จองไว้อีกครั้งหนึ่ง

*