บ้านห้วยฮี้ CBT Community Based Tourism

ชุมชนชาวกระเหรี่ยง นับถือศาสนาคริสต์ ทำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ปลูกข้าวและพืชผัก ในรูปแบบวิถีชีวิตของตนเอง เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ป่าโดยรอบหมู่บ้านยังคงอุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางเดินสู่ยอดดอยปุย ที่เป็นจุดเด่นเสริมศักยภาพของชุมชน หมู่บ้านแห่งนี้มักจะมีนักศึกษาและชาวต่างชาติไม่ขาดสาย เพื่อศึกษาดูงาน โครงวิจัยต่าง ๆ ท่องเที่ยวสัมผัสวิธีชีวิต และร่วมกิจกรรมกับชุมชน และถือว่าเป็นศูนย์กลาง ชุมชนชาวกระหรี่ยงโดบรอบ มีเส้นทางที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงได้ทั่วถึง

ที่พัก บ้านพักแบบโฮมเสตย์และอาหารในท้องถิ่น

กิจกรรม เรียนรู้การทำไร่หมุนเวียน การตีมีด การทอผ้า และการแสดงทางวัฒนธรรม, โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ดอกเอื้องแซะ, เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยปุย, และเส้นทางเดินป่าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง

ติดต่อประสานงาน คุณประมวล ผู้ประสานงานชุมชน 080 678 4623 และ คุณปณต ประคองทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย CBT 081 289 0128

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CBT-I [The Thailand Community Based Tourism Institute] และติดต่อท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ที่ ทัวร์เมิงไต [Tour Merng Tai]

การเดินทาง จากแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทาง 108 ออกจากตัวเมืองมาทาง อ.แม่สะเรียง ประมาณ 5 กม. พบทางแยกสาย บ.แม่สะกึด - บ.ห้วยตอง เลี้ยวซ้ายและตรงไป ผ่าน เฟิร์น ริมธาร รีสอร์ท จนถึงด่านป่าไม้แม่สะกึด ขึ้นดอยสูงชันและเป็นถนนลูกรังจนถึงจุดชมวิวดอยสันฟ้า

จากนั้นจะเป็นทางลงลาดชันจนถึงด่านตรวจป่าไม้ถ้ำน้ำฮู ตะลุยลูกรัง และทางสูงชันอีกพักใหญ่ จะเข้าเขตหมู่บ้านห้วยฮี้ รวมระยะทางประมาณ 40 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. [หมายเหตุ: เฉพาะรถปิคอัพเท่านั้น และช่วงฤดูฝนต้องใช้รถ 4 wd]