บ้านจ่าโบ CBT Community Based Tourism

ชุมชนชาวลาหู่ หรือมูเซอดำ มีูลักษณะบุคลิก และการแต่งกายที่น่าเกรงขาม แต่แท้จริงแล้ว เป็นอีกชุมชนที่ร่าเริงสนุกสนาน หมู่บ้านตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 900 ม. ยังคงยึดถือวิถีชีวิตดั้งเดิม ประกอบอาชีพการทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

บริเวณโดยรอบของหมู่บ้านเป็นเทือกเขาหินปูน หน้าผามีถ้ำผีแมน ให้ผู้มาเยือนขึ้นไปพิสูจน์ความลี้ลับ และความมหัศจรรย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่สามารถนำโลงศพไม้ขึ้นมาไว้ ในโพรงถ้ำบนหน้าผาแห่งนี้

ที่พัก บ้านพักแบบโฮมเสตย์และอาหารในท้องถิ่น

กิจกรรม เทศกาลกินวอและเต้นจะครึ [เดือนกุมภาพันธ์], การทำแคนและหัตถกรรมเครื่องจักสาน, เส้นทางเดินป่าเรียนรู้การทำเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ชมทัศนียภาพเทือกเขาหินปูนที่แปลกตา และสัมผัสความลี้ลับถ้ำผีแมน, เส้นทางเดินป่าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง

ติดต่อประสานงาน คุณศรชัย ผู้ประสานงานชุมชน 084 806 4998 และ คุณปณต ประคองทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย CBT 081 289 0128

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CBT-I [The Thailand Community Based Tourism Institute] และติดต่อท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ที่ ทัวร์เมิงไต [Tour Merng Tai]

การเดินทาง จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทาง 1095 อ.ปาย ผ่านถ้ำปลาและจุดชมวิวปางมะผ้า จนถึงด่านตรวจบริเวณแยก บ.แม่ละนา เลี้ยวซ้ายไปอีก 4 กม. จะถึงตัวหมู่บ้านจ่าโบ่ ตั้งอยู่ริมถนนเส้นนี้ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. [หมายเหตุ: จากทางแยกเป็นถนนลาดยางอย่างดี และจะเริ่มไต่ระดับขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุด โปรดระวังถนนจะแคบลง และเป็นทางลาดชันเข้าสู่ตัวหมู่บ้าน ให้ใช้เกียร์ต่ำ]

หากเดินทางมาจาก อ.ปาย ให้ใช้เส้นทาง 1095 เช่นกัน มาทางแม่ฮ่องสอน ข้ามดอยผ่านจุดชมวิิวกิ่วลมลงมาที่ อ.ปางมะผ้า ผ่านสถานีลดลองข้าวและขึ้นดอยมาอีกสักพักจะพบทางแยก บ.แม่ละนา เลี้ยวไปตามถนนอีก 4 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม.