บ้านแม่ละนา CBT Community Based Tourism

ชุมชนชาวไทใหญ่ อพยพมาจากฝั่งพม่า ตั้งรกรากมานานกว่า 200 ปี บนพื้นที่ราบลุ่มกลางหุบเขา อ.ปางมะผ้า ประกอบกาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นหลัก ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมสืบต่อกันมาอย่างเหนียวแน่น

บริเวณโดยรอบของหมู่บ้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน มีถ้ำต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้บ้านแม่ละนา ยังเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาดูงาน ในเรื่องของการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่พัก บ้านพักแบบโฮมเสตย์และอาหารในท้องถิ่น

กิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่ การทำน้ำมันงา การอบสมุนไพร และการแสดงทางวัฒนธรรม, เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ถ้ำปะการัง และถ้ำแม่ละนา, เส้นทางเดินป่าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง

ติดต่อประสานงาน คุณจำรูญ วงศ์จันทร์ ผู้ประสานงานชุมชน 085 708 8817 และ คุณปณต ประคองทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย CBT 081 289 0128

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CBT-I [The Thailand Community Based Tourism Institute] และติดต่อท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ที่ ทัวร์เมิงไต [Tour Merng Tai]

การเดินทาง จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทาง 1095 อ.ปาย ผ่านถ้ำปลาและจุดชมวิวปางมะผ้า จนถึงด่านตรวจบริเวณแยก บ.แม่ละนา เลี้ยวซ้ายไปจะเป็นถนนลาดยางและจะเริ่มไต่ระดับขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุด โปรดระวังถนนจะแคบลง และเป็นทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำ ผ่านเข้าสู่ตัวหมู่บ้านจ่าโบ่ จะพบด่านตรวจแล้วเลี้ยวขวาลงสู่ตัวหมู่บ้าน ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

หากเดินทางมาจาก อ.ปาย ให้ใช้เส้นทาง 1095 มาทางแม่ฮ่องสอน ข้ามดอยผ่านจุดชมวิิวกิ่วลมลงมาที่ อ.ปางมะผ้า ผ่านสถานีลดลองข้าวและขึ้นดอยมาอีกสักพักจะพบทางแยก บ.แม่ละนา เลี้ยวไปตามถนนอีก 6 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม.