บ้านรุ่งอรุณ CBT Community Based Tourism

ชุมชนชาวจีนยูนาน อพยพมาตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศจีน แล้วแตกสาขาออก กระจายอยู่ในแม่ฮ่องสอน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ออ [รักไทย] บ้านสันติชล [อ.ปาย] และบ้านรุ่งอรุณ แม่ฮ่องสอน

ชุมชนแห่งนี้ยังคงใช้วิถีชีวิต มีความเป็นอยู่สถาพเดิม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างเหนียวแน่น มีความพร้อมและศักยภาพ ในการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตกซูซ่า จุดเด่นทางด้านวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมในชุมชน อาหารที่มีรสชาดเยี่ยม และการเดินทางสะดวก

ที่พัก บ้านพักแบบโฮมเสตย์และอาหารในท้องถิ่น

กิจกรรม เรียนรู้ประวัติและวัฒนธรรมจีน, วิถีชีวิตและการพัฒนาการ, อาหารจีนยูนานที่ยอดเยี่ยม, น้ำตกซูซ่า และล่องแก่งน้ำปาย นอกจากนี้ยังสามารถเที่ยวชมชุมชนในย่านใกล้เคียงได้อีก 2 ชุมชน คือ ชุมชนไทใหญ่ บ้านน้ำกัด และชุมชนลาหู่ บ้านห้วยส้าน

ติดต่อประสานงาน คุณ--- ผู้ประสานงานชุมชน --- และ คุณปณต ประคองทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย CBT 081 289 0128

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CBT-I [The Thailand Community Based Tourism Institute] และติดต่อท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ที่ ทัวร์เมิงไต [Tour Merng Tai]

การเดินทาง จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทาง 1095 อ.ปาย ประมาณ 40 กม. เมื่อถึงบ้านน้ำกัด เลยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 แล้วจะถึงทางแยกเข้า วักป่าถ้ำวัว ตัวหมู่บ้านอยู่ทางด้านขวามือ จะเห็นซุ้มประตูสไตล์จีน และเป็นทางเข้าไปน้ำตกซูซ่า

ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับหมู่บ้านนี้ มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ผู้ที่จะพักค้างแรม ขอให้ปฎิบัติตามประเพณีของชุมชนด้วย