บ้านห้วยตองก๊อ CBT Community Based Tourism

ชุมชนชาวกระเหรี่ยง เป็นชุมชนที่มีไมตรีจิต และเอื้ออาทรต่อนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ชุมชนตั้งอยู่กลางป่าลึกสุดเส้นทาง จงยังคงรักษาธรรมชาติที่บริสุทธิ์งดงาม

บ้านห้วยตองก๊อ เรียกตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบคล้ายต้นตาล ใบนำมาใช้มุงหลังคา เมื่อถูกน้ำฝนจะบานออกใช้ประโยชน์ได้ดีและสวยงาม มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี

ที่พัก บ้านพักแบบโฮมเสตย์และอาหารในท้องถิ่น

กิจกรรม สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์, เรียนรู้การทำไร่หมุนเวียน การตีมีด การทอผ้า การจับปลา การทำพืชสมุนไพร และการแสดงทางวัฒนธรรม, เส้นทางเดินป่าไปดูนก และน้ำตกห้วยปูลิง ที่ไหลมาจากหน้าผาสูงชัน, และเส้นทางเดินป่าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง

ติดต่อประสานงาน คุณทินกร เล่อกา ผู้ประสานงานชุมชน 085 718 7943 และ คุณปณต ประคองทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย CBT 081 289 0128

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CBT-I [The Thailand Community Based Tourism Institute] และติดต่อท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ที่ ทัวร์เมิงไต [Tour Merng Tai]

การเดินทาง จากแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทาง 108 ออกจากตัวเมืองมาทาง อ.แม่สะเรียง ประมาณ 5 กม. พบทางแยกสาย บ.แม่สะกึด - บ.ห้วยตอง เลี้ยวซ้ายและตรงไป ผ่าน เฟิร์น ริมธาร รีสอร์ท จนถึงด่านป่าไม้แม่สะกึด ขึ้นดอยสูงชันและเป็นถนนลูกรังจนถึงจุดชมวิวดอยสันฟ้า

จากนั้นจะเป็นทางลงลาดชันจนถึงด่านตรวจป่าไม้ถ้ำน้ำฮู ตะลุยลูกรังและทางสูงชัน ผ่านหมู่บ้านห้วยฮี้ หนองขาว ห้วยไม้ดำ ห้วยปูลิง เลี้ยวขวาไปจนสุดเส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม. [หมายเหตุ: เฉพาะรถปิคอัพเท่านั้น และช่วงฤดูฝนต้องใช้รถ 4 wd]

ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับหมู่บ้านนี้ ไม่แนะนำให้เดินทางขับรถยนต์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะฤดูฝนต้องใช้ทักษะและความชำนาญ ป้ายบอกทางมีน้อย ควรติดต่อผ่านผู้ประสานงานชุมชนล่วงหน้า หรือเครือข่าย CBT