เทศกาลปอยเหลินสิบเอ็ด

ระหว่างเทศกาลออกพรรษา

หรืองานประเพณีจองพารา คือประเพณีส่วนหนึ่งในงานเทศกาลออกพรรษา เทศกาลนี้จัดขึ้นระหว่าง วันขึ้น 15 ค่ำ ถึงวัน แรม 8 ค่ำ เดือน 11

คำว่า จองพารา หรือ จองผลา เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า ปราสาทพระ การบูชาจองพารา จัดขึ้นตามความเชื่อ เรื่องการรับเสด็จพระพุธเจ้า กลับมายังโลกมนุษย์ หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นไปเทศนา โปรดพระมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

จองพารา ซึ่งเป็นปราสาทจำลอง ทำด้วยโครงไม้ไผ่ ประดับลวดลายด้วยกระดาษสา กระดาษสีต่าง ๆ หน่อกล้วย อ้อย และโคมไฟ ตกแต่งสวยงาม เพื่อสมมุติเป็นปราสาทรับเสด็จพระพุทธองค์ จากนั้นก็จะยกจองพารา ขึ้นไว้นอกชายคา นอกรั้ว หรือบริเวณกลางลาน ทั้งที่บ้าน และที่วัด ในวันขึ้น 15 ค่ำ อันเป็นวันออกพรรษา่

ก่อนย่ำรุ่งของวันแรม 1 ค่ำ จะมีพิธี ซอมต่อ คือการอุทิศเครื่องเซ่น แก่สิ่งที่ชาวไตถือว่ามีบุญคุณในการดำเนินชีวิต โดยนำกระทงอาหารเล็ก ๆ ที่จุดเทียนติดไว้ ไปตั้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ตามวัด สถูป และบ้านเรือน

ตลอดระยะเวลา ของการจัดงาน จะมีการถวายข้าวที่จองพาราวันละครั้ง และจุดเทียนหรือประทีปโคมไฟไว้ตลอด ระหว่างเทศกาลจะมีการละเล่นพื้นเมืองเฉลิมฉลอง เช่น ฟ้อนโต ฟ้อนรูปสัตว์ต่าง ๆ ฟ้อนก้าแลว (ดาบ) ฯลฯ เป็นการละเล่นที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อว่า สัตว์โลกและสัตว์หิมพานต์พากันรื่นเริงยินดีออกมาร่ายรำเป็นพุทธบูชา

ก่อนจะถึงวันแรม 8 ค่ำ จะมีพิธี หลู่เตนเหง คือการถวายเทียนพันเล่ม โดยแห่ต้นเทียนไปถวายที่วัด และใน วันกอยจ้อด คือวันแรม 8 ค่ำ อันเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลออกพรรษา จะมีพิธี ถวายไม้เกี๊ยะ โดยนำฟืนไม้เกี๊ยะ (สนภูเขา) มามัดรวมกันเป็นต้นสูงประมาณ 2.5 ม. แล้วนำเข้าขบวนแห่ฟ้อนรูปสัตว์ต่าง ๆ และเครื่องประโคม ไปทำพิธีจุดถวายเป็นพุทธบูชาที่วัด เป็นอันสิ้นสุดเทศกาลออกพรรษา