เทศกาลปอยส่างลอง

ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน

หรือประเพณีบรรพชาสามเณรตามแบบไทใหญ่ เพื่อให้บุตร หลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม การจัดงานจะมี 3 วัน

วันที่ 1 จะนำบรรดาเด็กชายมาเข้าพิธีโกนผม แต่งหน้าทาปาก สวมเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงาม และโผกผ้า ประดับด้วยมวยผม แล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ ซึ่งตอนนี้เรียกว่า "ส่างลอง" นำไปขอขมาและ รับศีลรับพรญาติผู้ใหญ่

วันที่ 2 มีการแห่ส่างลองกับขบวนเครื่องไทยทานไปตามถนนสายต่างๆ มีผู้มาร่วมขบวนมากมาย โดยให้ส่างลองขี่ม้า หรือคอคนเรียกว่า "พี่เลี้ยง" หรือ "ตะแปส่างลอง"

วันที่ 3 จะแห่ขบวนส่างลองไปตามถนนอีกครั้ง จากนั้นก็ไปรวมกันที่วัด

ปอยส่างลอง เป็นประเพณีที่มีผู้สนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีความยิ่งใหญ่และงดงามเป็นพิเศษ และได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของแม่ฮ่องสอน