ชะโงกทัวร์ รวม 3 วัน 2 คืน

เชียงใหม่ - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - วัดจองคำและวัดจองกลาง - กระเหรี่ยงคอยาว - วัดพระธาตุดอยกองมู - ปาย - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - คอฟฟี่อินเลิฟ - สะพานประวัติศาสตร์ - ห้วยน้ำดัง - โป่งเดือดป่าแ๋ป๋ - เชียงใหม่ (พักแม่ฮ่องสอน 1 คืน และ อ.ปาย 1 คืน)

โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ไม่เหมาะกับผู้ที่เมารถ เนื่องจากการเดินทางและการท่องเที่ยวค่อนข้างกระชับ และเวลาที่มีจำกัด โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมหรือปรับลดรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม

เริ่มต้นโปรแกรมที่เชียงใหม่ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ และเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดการเดินทางโดยรอบแม่ฮ่องสอน

วันแรก อท.ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว อาหารกลางวันร้านอินทิรา ถ้ำแก้วโกมล วัดจองคำ-วัดจองกลาง ทานอาหารค่ำร้านใบเฟิร์น และช้อปปิ้งถนนคนเดิน

วันที่สอง กระเหรี่ยงคอยาว วัดพระธาตุดอยกองมู อาหารกลางวันร้านอาหาร... จากนั้นเดินทางไป อ.ปาย เที่ยวชมบ้านสันติชล วัดน้ำฮู คอฟฟี่อินเลิฟ สะพานประวัติศาสตร์ และเข้าที่พัก (ทานอาหารค่ำ และช้อปปิ้งถนนคนเดินตามอัธยาศัย)

วันที่สาม เดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางเที่ยวชม อท.ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ และทานอาหารกลางวัน จบโปรแกรมส่งที่เชียงใหม่่

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม