ชิลล์ชิลล์ทัวร์ รวม 4 วัน 3 คืน

เชียงใหม่ - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - วัดจองคำและวัดจองกลาง - กระเหรี่ยงคอยาว - นั่งช้าง - พระตำหนักปางตอง - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ภูโคลน - วัดพระธาตุดอยกองมู - ถ้ำลอด - ปาย - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - คอฟฟี่อินเลิฟ - สะพานประวัติศาสตร์ - ห้วยน้ำดัง - โป่งเดือดป่าแ๋ป๋ - เชียงใหม่ (พักแม่ฮ่องสอน 2 คืน และ อ.ปาย 1 คืน)

CODE : AR2-4D3N

โปรแกรมนี้เรียกได้เกือบจะครบไฮไลท์ ทุกรายการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ไม่เน้นตื่นเช้ามากนัก ยกเว้นหากจะดูทะเลหมอกที่ห้วยน้ำดัง แต่ก็สามารถเที่ยวชมเวลาอื่นได้ ในฤดูหนาวตลอดวันอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 - 15 องศา

เริ่มต้นโปรแกรมที่เชียงใหม่ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ และเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดการเดินทางโดยรอบแม่ฮ่องสอน

วันแรก อท.ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว อาหารกลางวันร้านอินทิรา ถ้ำแก้วโกมล วัดจองคำ-วัดจองกลาง ทานอาหารค่ำร้านใบเฟิร์น และช้อปปิ้งถนนคนเดิน

วันที่สอง กระเหรี่ยงคอยาว นั่งช้าง - พระตำหนักปางตอง - บ้านรักไทย อาหารกลางวันแบบจีนยูนาน - ปางอุ๋ง - ภูโคลน - วัดพระธาตุดอยกองมูู - อาหารค่ำ เฟิร์นริมธารรีสอร์ท

วันที่สาม ถ้ำลอด อาหารกลางวันร้านอาหาร... จากนั้นเดินทางไป อ.ปาย เที่ยวชมบ้านสันติชล วัดน้ำฮู คอฟฟี่อินเลิฟ สะพานประวัติศาสตร์ และเข้าที่พัก (ทานอาหารค่ำ และช้อปปิ้งถนนคนเดินตามอัธยาศัย)

วันที่สี่ เดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางเที่ยวชม อท.ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ และทานอาหารกลางวัน จบโปรแกรมส่งที่เชียงใหม่่

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม