รีแลกซ์ทัวร์ รวม 5 วัน 4 คืน

เชียงใหม่ - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - วัดจองคำและวัดจองกลาง - กระเหรี่ยงคอยาว - นั่งช้าง - พระตำหนักปางตอง - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ภูโคลน - วัดพระธาตุดอยกองมู - ถ้ำลอด - ปาย - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - คอฟฟี่อินเลิฟ - สะพานประวัติศาสตร์ - ล่องแพไม้ไผ่ - นั่งช้าง - อาบน้ำแร่ - นวดแผนโบราณ - ห้วยน้ำดัง - โป่งเดือดป่าแ๋ป๋ - เชียงใหม่ (พักแม่ฮ่องสอน 2 คืน และ อ.ปาย 2 คืน)

CODE : AR3-5D4N

โปรแกรมพักผ่อนผสมผสานไฮไลท์ ทุกรายการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ไม่เร่งรีบ สัมผัสบรรยากาศได้อย่างดื่มด่ำ

เริ่มต้นโปรแกรมที่เชียงใหม่ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ และเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดการเดินทางโดยรอบแม่ฮ่องสอน

วันแรก อท.ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว อาหารกลางวันร้านอินทิรา ถ้ำแก้วโกมล วัดจองคำ-วัดจองกลาง ทานอาหารค่ำร้านใบเฟิร์น และช้อปปิ้งถนนคนเดิน

วันที่สอง ล่องเรือน้ำปาย กระเหรี่ยงคอยาว พระตำหนักปางตอง บ้านรักไทย อาหารกลางวันแบบจีนยูนาน ปางอุ๋ง ภูโคลน วัดพระธาตุดอยกองมู อาหารค่ำ เฟิร์นริมธารรีสอร์ท

วันที่สาม ถ้ำลอด อาหารกลางวันร้านอาหาร... จากนั้นเดินทางไป อ.ปาย เที่ยวชมบ้านสันติชล วัดน้ำฮู คอฟฟี่อินเลิฟ สะพานประวัติศาสตร์ และเข้าที่พัก (ทานอาหารค่ำ และช้อปปิ้งถนนคนเดินตามอัธยาศัย)

วันที่สี่ ล่องแพน้ำปาย นั่งช้าง วัดพระธาตุแม่เย็น อาหารกลางวันบ้านเบญจรงค์ ภาคบ่ายพักผ่อน หรือเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ อาบน้ำแร่ นวดแผนโบราณ สปา และเข้าที่พัก (ทานอาหารค่ำ และช้อปปิ้งถนนคนเดินตามอัธยาศัย)

วันที่ห้า เดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางเที่ยวชม อท.ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ และทานอาหารกลางวัน จบโปรแกรมส่งที่เชียงใหม่่

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม