ทัวร์ไปปาย รวม 3 วัน 2 คืน

เชียงใหม่ - ปาย - ขี่มอเตอร์ไซค์ - คอฟฟี่อินเลิฟ - กองแลน - สะพานประวัติศาสตร์ - วัดพระธาตุแม่เย็น - ล่องแพไม้ไผ่ - นั่งช้าง - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - ห้วยน้ำดัง - โป่งเดือดป่าแ๋ป๋ - เชียงใหม่ (พัก อ.ปาย 2 คืน)

CODE : PAI-3D2N

โปรแกรมเพื่อสัมผัสบรรยากาศ อ.ปาย โดยเฉพาะ ส่วนการขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ และหากไม่ประสงค์ขี่มอเตอร์ไซค์ สามารถยกเลิกรายการนี้้ โดยยังคงท่องเที่ยวตามรายการที่กำหนด

เริ่มต้นโปรแกรมที่เชียงใหม่ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ และเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง ในส่วนของเส้นทางเชียงใหม่ - อ.ปาย

วันแรก ออกเดินทางสู่ อ.ปาย อาหารกลางวันบ้านเบญจรงค์ เข้าที่พัก จากนั้นเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ท่องเที่ยวรอบ ๆ อ.ปาย คอฟฟี่อินเลิฟ กองแลน สะพานประวัติศาสตร์ วัดพระธาตุแม่เย็น และเข้าที่พัก (ทานอาหารค่ำ และช้อปปิ้งถนนคนเดินตามอัธยาศัย)

วันที่สอง ล่องแพไม้ไผ่ นั่งช้าง อาหารกลางวันแบบจีนยูนานบ้านสันติชล วัดน้ำฮู จากนั้นฟรีสไตล์ เลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ นวดแผนโบราณ อาบน้ำแร่ หรือเที่ยวชมบรรยากาศ เที่ยวชิมเครื่องดื่มตามร้านต่าง ๆ เช่น ฟรุตแฟคเทอรี่ และเข้าที่พัก ทานอาหารค่ำ และช้อปปิ้งถนนคนเดินตามอัธยาศัย

วันที่สาม เดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะเที่ยว อท.ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ ทานอาหารกลางวัน และจบโปรแกรมส่งที่เชียงใหม่่

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม