การเดินทางเครื่องบิน

นกแอร์ ให้บริการจากเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน วันละ 2 เที่ยวบิน ติดต่อสำรองการเดินทางได้ที่ เคาน์เตอร์สนามบิน, Call Center 1318 และ เว็บไซค์ www.nokair.com

นกแอร์
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน (CNX - HGN)
เที่ยวบิน วัน ออก ถึง เครื่องบิน
DD8202 ทุกวัน 09:50 10:20 NA
DD8208 ทุกวัน 15:05 15:40 NA
แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ (HGN - CNX)
เที่ยวบิน วัน ออก ถึง เครื่องบิน
DD8203 ทุกวัน 10:55 11:30 NA
DD8209 ทุกวัน 16:10 16:45 NA

 

กานต์แอร์ ให้บริการจากเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน วันละ 2 เที่ยวบิน และเชียงใหม่ - ปาย วันละ 1 เที่ยวบิน ติดต่อสำรองการเดินทางได้ที่ เคาน์เตอร์สนามบิน, Call Center 02 551 6111 และ เว็บไซค์ www.kanairlines.com

กานต์แอร์