การเดินทางรถโดยสาร

กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน มีบริการของ สมบัตทัวร์ เพียงที่เดียว รถออกวันละ 2 เวลา ติดต่อสำรองการเดินทางได้ที่ กรุงเทพฯ 02 - 936 2498 - 9, แม่ฮ่องสอน 053 - 613 211 และ เว็บไซค์ www.sombattour.com

รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 15.00 น. 07.00 น. 718 บาท
รถทัวร์ปรับอากาศ VIP 17.00 น. 08.00 น. 838 บาท
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 18.00 น. 09.30 น. 718 บาท
 

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน มีบริการของ เปรมประชา แบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ อ.แม่สะเรียง และ อ.ปาย ติดต่อสำรองการเดินทางได้ที่ เชียงใหม่ 053 - 244 737, 053 - 304 748 แม่ฮ่องสอน 053 - 611 318

เส้นทาง ปาย - แม่ฮ่องสอน
รถตู้ปรับอากาศ 6.30 - 13.30 [ทุกชั่วโมง]
รถเมล์ธรรมดา 7.00 / 9.00 / 12.30
รถตู้ปรับอากาศ [ปาย] 6.30 - 16.30 [ทุกชั่วโมง]
รถเมล์ธรรมดา [ปาย] 10.30 / 14.00 / 15.00
เส้นทาง แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน
รถเมล์ปรับอากาศ 11.00 / 21.00
รถเมล์ธรรมดา 6.30 / 9.00 / 20.00 / 21.00