การเดินทางรถยนต์

กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทางหลักได้ 3 เส้นทาง โดยพิจารณาจาก จำนวนวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ซึ่งจะสัมพันธ์กับที่พัก และงบประมาณรายจ่าย

กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
1.กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
ใช้เส้นทางหลัก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ผ่านอยุธยาจนถึงนครสวรรค์ แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางกำแพงเพชรจนถึงลำปาง ข้ามดอยขุนตาลเข้าสู่ลำพูนและเชียงใหม่ พัก 1 คืน หลังจากนั้นเลือกใช้เส้นทางจากเชียงใหม่
2.กรุงเทพฯ - ตาก - อ.แม่สอด - อ.แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน
ใช้เส้นทางหลัก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ตามเส้นทางที่ 1 จนถึง จ.ตาก ก่อนเข้าตัวเมืองให้เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.แม่สอด แวะเที่ยวและพัก 1 คืน วันต่อไปให้เลี้ยวขวาใช้ ทล.105 จนถึง อ.แม่สะเรียง แล้วเชื่อมต่อ ทล.108
3.กรุงเทพฯ - ตาก - อ.เถิน - อ.ลี้ - อ.ดอยเต่า - อ.ฮอด - อ.แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน
ใช้เส้นทางหลัก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ตามเส้นทางที่ 1 จนถึง จ.ตาก ผ่านตัวเมืองไปถึง อ.เถิน เลี้ยวซ้ายข้ามภูเขาไป อ.ลี้ จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้า อ.ดอยเต่า จนถึง อ.ฮอด แวะพักตั้งแคมป์ที่ อท.ออบหลวง จากนั้นใช้เส้นทางเชื่อมต่อ ทล.108
 

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทางหลักได้ 2 เส้นทาง โดยพิจารณาจาก สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักเป็นหลัก ส่วนจำนวนวันเดินทางและต่าใช้จ่าย ต่างกันไม่มากนัก

Route A ทล.108
เชียงใหม่ - อ.ฮอด - อ.แม่สะเรียง - อ.แม่ลาน้อย - อ.ขุนยวม - แม่ฮ่องสอน
ระยะทาง 360 กม. ใช้เวลา 8 ชั่วโมง เป็นเส้นทางหลักสำหรับการคมนาคม และขนส่งสินค้า จาก อ.ฮอด จะเริ่มทางโค้งและภูเขา แต่ไม่สูงชันนัก และมีปริมาณโค้งต่อเนื่องเป็นระยะ ระหว่าง อ.แม่ลาน้อย - แม่ฮ่องสอน จะมีความถี่ของโค้งอยู่ 2 ช่วง ควรรักษาระดับความเร็ว
Route B ทล.1095
เชียงใหม่ - อ.แม่ริม - บ.แม่มาลัย - อ.ปาย - อ.ปางมะผ้า - แม่ฮ่องสอน
ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลา 6 ชั่วโมง เป็นเส้นทางสายภูผา สภาพรถยนต์ต้องพร้อม ใช้เกียร์ต่ำได้ดีในจังหวะลงเขา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดเส้นทาง
 

เดือนพฤศจิกายน สามารถใช้เส้นทาง ดอยอินทนนท์ - อ.แม่แจ่ม - บ.แม่นาจร เพื่อไปชมทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอได้ จากนั้นใช้เส้นทาง ทล.108 ช่วงระหว่าง อ.ขุนยวม ไปแม่ฮ่องสอนได้ เส้นทางนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ปริมาณรถวิ่งน้อย ทางสูงชันเป็นระยะ รวมระยะทาง 310 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชม.