Advertise 300 x 200 px

ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ติดต่อเรา

Weather สภาพอากาศ

Click for Mae Hong Son, Thailand Forecast
 

About Us

ยินดีต้อนรับ เว็บไซค์สำหรับผู้รักธรรมชาติ รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ นำเสนอข้อมูลสำหรับการเดินทางในอีกมุมมองหนึ่ง เพื่อใช้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน / ด้วยความปราถนาดี

Webmaster Talk

สวัสดีทุกท่าน เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วและตรงประเด็น การปรับปรุงรูปแบบจำเป็นต้องลดเนื้อหาและรายละเอียด ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซค์ และขอให้มีความสุขในการท่องเที่ยว / ด้วยจิตคาราวะ

Special Thanks

ขอขอบคุณ "ทัวร์เมิงไต" เอื้อเฟื้อรูปภาพ, นักศึกษาฝึกงานทุกรุ่น ดามพ์ นุ๊ก ปุย ชะเอม, น้อง ๆ จาก Prem Tinsulanonda International School

Sophia University of Toyko และ Kasu, เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซค์นี้, ขอให้ท้องฟ้าสดใส เป็นแรงใจสำหรับเรา / ด้วยไมตรีจิต