ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ติดต่อเรา

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

วัดพระธาตุดอยกองมู วัดสำคัญแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอน มีวิหารแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่ที่งดงาม และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยรอบบริเวณ ระกอบด้วยเจดีย์ 2 องค์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ และสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้สวยงามทุกฤดูกาล

วัดจองคำ - วัดจองกลาง วัดคู่แฝดที่อยู่ติดกัน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหนองจองคำ แสดงถึงความศรัทธาในพุทธศาสนา และสถาปัตยกรรมของชาวไทใหญ่โดยแท้ ในสมัยยุครุ่งเรืองของหัวเมืองสำคัญ ๆ ในพม่า เช่น ยะไข่ มัณฑเลย์ พระภิกษุสงฆ์ในเขตภาคเหนือของไทย ต้องเดินทางไปยังที่หัวเมืองเหล่านี้

วัดหัวเวียง ปราสาทวิหารไม้สัก สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สวยงาม ภายในประดิษฐานพระเจ้าพลาละแข่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องหรือแต่งองค์ที่งดงามที่สุด หล่อแบบจำลองจาก พระมหามุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์์จากเมืองมัณฑเลย์ และอาคารไม้เก่าแก่อายุกว่า 60 ปี ที่พยายามอนุรักษ์ไว้

บ้านไม้โบราณ แม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนชาวไทใหญ่เล็ก ๆ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ในสมัยอังกฤษเข้าปกครองพม่า ได้เข้ามาทำสัมปทานป่าไม้ในพื้นที่นี้ บ้านเรือนจึงก่อสร้างด้วยไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ปัจจุบันหลงเหลือร่องรอยในอดีตอยู่เพียงไม่กี่หลัง และกล่าวกันว่าเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงของแม่ฮ่องสอน

แม่ออ [รักไทย] หมู่บ้านชาวจีนยูนาน หรือจีนคณะชาติ ที่อพยพมาตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ติดชายแดน ไทย - พม่า มีอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเช่นเดียวกับปางอุ๋ง ทิวทัศน์สวยงาม ชาวจีนส่วนใหญ่ยังคงรักษาประเพณี และมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ประกอบอาชีพด้วยเกษตรกรรม

กระเหรี่ยงคอยาว ชนเผ่าที่อพยพมาจากป่าลึกในเขตประเทศพม่า จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ได้อาศัยอยู่ในเขตแม่ฮ่องสอนมาตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบันอาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านปูแกง บ้านห้วยเสือเฒ่า และบ้านในสอย กระเหรี่ยง หรือ คาเรน [Karen] เป็นกลุ่นชนเผ่ากลุ่มใหญ่ในเขตพม่า

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ดอยปุย ยอดดอยที่สูงที่สุดในแม่ฮ่องสอน บนเทือกเขาถนนธงชัย มีความสูงระดับ 1,722 เมตร สภาพบนยอดดอย เป็นเนินเขาและทุ่งหญ้า สามารถมองทิวทัศน์ได้โดยรอบ 360 ํ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทะเลหมอกอันยิ่งใหญ่ตระการตา ทะเลภูเขาที่จรดขอบฟ้า และแสงดาวแห่งราตรี

ไปปาย อ.ปาย เป็นที่รู้จักของนักเดินทางชาวต่างชาติมานานนับปี กระทั่งเมื่อปี 2548 เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเยื้องกรายเข้ามาอย่างจริงจัง และกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมตามกระแสสังคม หากคุณเดินทางไปแม่ฮ่องสอนทางทิศเหนือ อ.ปาย เป็นเมืองด่านแรก

ปางอุ๋ง [รวมไทย] ในอดีตเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น และกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ต่อมาพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำ และปลูกป่าทดแทน ในโครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 ธรรมชาติได้ตอบแทน และนำมาซึ่งความร่มรื่น จนกลายเป็นสถานที่ที่สวยงาม เหมาะกับการพักผ่อน สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

ถ้ำลอด ถ้ำลอด หรือ ถ้ำน้ำลอด เรียกชื่อตามลักษณะของถ้ำ ซึ่งมีลำน้ำ "ลาง" ไหลผ่านทะลุถ้ำ ความยาวประมาณ 300 ม. ภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ สูงโดยประมาณ 50 ม. และแบ่งแยกเป็นถ้ำย่อยอีก 3 ถ้ำ มีลักษณะหินงอกและหินย้อย รูปร่างแตกต่างกันออกไป

ถ้ำแก้วโกมล เดิมอยู่ในพื้นที่เขตสัมปทานบัตร เหมืองแร่ฟลูออไรด์ แต่เนื่องจากผลการสำรวจปริมาณแร่ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ต่อมากรมทรัพยากรธรณี็ส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้ พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามลำดับ ส่วนมากเราเรียกกันว่า ถ้ำแม่ลาน้อย สภาพภายในเป็นผลึกแร่แคลไซค์ขาวใส

ทุ่งดอกบัวตอง หรือดอกทานตะวันป่า มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโก นำมาแพร่พันธุ์โดยมิชชั่นนารีที่เข้ามาสอนศาสนา ออกดอกปีละครั้งในเดือนพฤศจิกายน กลีบดอกที่สมบูรณ์จะมีประมาณ 13 - 17 กลีบ ขนาดของดอกเท่าฝ่ามือ สีเหลืองอร่าม ไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการ เพียงเพื่อความสวยงาม