ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รถนำเที่ยว

Contact ติดต่อเรา

เทศกาลและประเพณี

ปอยส่างลอง ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน

หรือประเพณีบรรพชาสามเณรตามแบบไทใหญ่ เพื่อให้บุตร หลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม การจัดงานจะมี 3 วัน

ปอยเหลินสิบเอ็ด ระหว่างเทศกาลออกพรรษา

หรืองานประเพณีจองพารา คือประเพณีส่วนหนึ่งในงานเทศกาลออกพรรษา เทศกาลนี้จัดขึ้นระหว่าง วันขึ้น 15 ค่ำ ถึงวัน แรม 8 ค่ำ เดือน 11

ดอกบัวตอง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน

ดอกไม้สีเหลืองอร่าม ที่ทำให้ แม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักและเป็นเมืองเปิดเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น หลังจากที่อยู่ภายใต้สายหมอกและขุนเขามากเนิ่นนาน