ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รถนำเที่ยว

ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

โทรศัพท์ที่สำคัญ บริการเลขหมายโทรศัพท์ ภายในแม่ฮ่องสอน ที่เป็นประโยชน์ในยามฉุกเฉิน และจำเป็นสำหรับการเดินทาง สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ฯลฯ

โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ รายชื่อที่พัก เพิ่มเติม และเว็บไซค์ สำหรับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และเป็นช่องทางผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

ร้านอาหาร รายชื่อที่กิน ที่ดื่ม เพิ่มเติม และเว็บไซค์ ทั้งในและนอกแผนที่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และวางแผนกินให้ตรงเวลา ตลอดการเดินทาง

เทคนิคการเดินป่า การคาดหวัง เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับนักเดินทาง การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการผจญภัย เตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้การท่องเที่ยวเพลิดเพลิน

เทคนิคการขับรถ สำหรับการเดินทางแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะ ถนนที่คดโค้ง แบบต่อเนื่องและสูงชัน จะขับอย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งเราและผู้ร่วมสัญจร