ท่องเที่ยวโดยชุมชน

รถนำเที่ยว

ติดต่อเรา

การเดินทาง

เครื่องบิน เริ่มจากเชียงใหม่ ต่อเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอน โดยใช้เวลาทำการบิน 35 นาที ส่วน อ.ปาย ใช้เวลาทำการบิน 20 นาที มีสายการบินเดียวให้บริการ คือ สายการบิน กานต์แอร์ เส้นทางแม่ฮ่องสอน วันละ 3 เที่ยวบิน ส่วนเส้นทาง อ.ปาย วันละ 1 เที่ยวบิน

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเลือกเส้นทางไปแม่ฮ่องสอนได้หลายเส้นทาง ซึ่งต้องวางแผนเรื่องการเดินทางพอสมควร และมีทักษะการขับรถที่ดี ควรมีเวลาสำหรับการเดินทางมากกว่า 4 วัน สำหรับเส้นทางจากเชียงใหม่ โดยมากใช้ 2 เส้นทางหลัก คือ ทล.108 สายแม่สะเรียง และ ทล.1095 สาย อ.ปาย

รถโดยสาร กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน ใช้บริการของ สมบัติทัวร์ ใช้เวลาเดินทางรวม 14 ชม. เป็นรถประจำทาง ป.1 และ VIP. จากเชียงใหม่ใช้บริการของ เปรมประชา ที่สถานีขยส่งอาเขตเชียงใหม่ ทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศ ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางไป อ.ปาย มีรถตู้คิวให้บริการ

รถนำเที่ยว อีกทางเลือกหนึ่ง ไม่ว่าท่านจะเลือกการเดินทางด้้วยวิธีใด เครื่องบิน รถยนต์ หรือรถทัวร์ เพื่อการเดินทางที่ต่อเนื่อง สะดวกสบาย ประหยัดเวลา เพลินเพลิดกับการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน พร้อมโปรแกรมทัวร์ โดยทีมงานเมื่ออาชีพ